15. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2020 / XV. číslo

15. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <




Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

07.02.2014

Grant MČ P1 na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2014

 

Rada Městské části Praha 1 vyhlásila grantové řízení na Opravu domovního fondu pro rok 2014. Veškeré informace naleznete na:
www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-34105.html

Sporné je datum pro podání žádosti, tj. zda je možné žádosti o grant podat nejpozději do 29. března 2014 či do 5. dubna 2014. Oslovili jsme proto Radu MČ Praha 1 jako vyhlašovatele tohoto typu grantového řízení (viz příloha) a obdrželi jsme následující odpověď (viz příloha).

1. Dopis Radě MČP1 - GODF 2014
2. Odpověď MUDr. Votočka - GODF 2014