14. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2019 / XIV. číslo

14. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <
Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

23.06.2012

Pozvánka na 2. setkání Spolku přátel Petrské čtvrti - úterý 26. 6. 2012 od 18:00

 

Zveme Vás na 1. setkání Spolku přátel Petrské čtvrti, o.s., které se uskuteční dne 26. června 2012 od 18 hodin v restauraci U Petra (Petrská 12, Praha 1).

Program jednání:

  1. Zahájení jednání, odsouhlasení programu.
  2. Představení a přijetí nových členů Spolku.
  3. Informace ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 a Interpelace RNDr. P. Novotného.
  4. Garanti pro přidělený grant MČ Praha 1 na rozvoj občanské a spolkové činnosti v roce 2012.
  5. Informace o členské sekci na www.petrskactvrt.cz
  6. Nejbližší úkoly Spolku.
  7. Různé a diskuse (např. bezdomovci v parku Lannova, antigraffiti program, místní šetření k umístění telekomunikačních sítí, výsledek jednání s Městkou policií Praha 1, uspořádání vlastní akce v letošním roce, financování spolku, propagace kostela sv. Petra Na Poříčí atd.).
  8. Datum konání příštího setkání Spolku.


Praha, dne 21. června 2012

 

Linda Klečková
předsedkyně o.s.