15. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2020 / XV. číslo

15. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <
Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

16.09.2014

Pozvánka na 8. členskou schůzi Spolku přátel Petrské čtvrti - středa 17.9. od 18 hod. na zahradě farnosti u sv. Petra

 

P O Z V Á N K A

na 8. členskou schůzi Spolku přátel Petrské čtvrti, které se uskuteční dne
17. září 2014 od 18 hodin na zahradě farnosti u sv. Petra, Biskupská 1137/13, 110 00, P1.
 
Program jednání:
1.    Zahájení jednání, odsouhlasení programu a zápisu z minulé členské schůze, určení ověřovatele zápisu.
2.   Přijetí nových členů.
3.   Vylosování výherce soutěže Petrských listů.
4.   Nabídka ČČK Praha 1 na kurz první pomoci zdarma.
5.   Nabídka Restart shopu k spolupráci – host pan Jakub Šlajs.
6.  
Podněty a úkoly členů Spolku.
7.   Datum konání příštího setkání Spolku.
 
Děkujeme tímto P. Lukáši Lipenskému , O.Cr. za poskytnutí prostoru k setkání spolku.

Linda Klečková, předsedkyně spolku