15. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2020 / XV. číslo

15. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <
Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

27.02.2014

Pozvánka na 6. setkání Spolku přátel Petrské čtvrti - út 11.3. 2014 od 18 hod ve farnosti u sv. Petra

 

P O Z V Á N K A
 
na 6. setkání Spolku přátel Petrské čtvrti, z.s., které se uskuteční dne 11. března 2014 od 18 hodin ve farnosti u sv. Petra, Biskupská 1137/13, 110 00, P1.
 
Program jednání:
1.      Zahájení jednání, odsouhlasení programu.
2.      Informace o novém Občanském zákoníku ve vztahu ke spolkům.
3.      Odborná vycházka po Petrské čtvrti s historikem architektury Zdeňkem Lukešem.
4.      Petice za zklidnění dopravy v okolí kostela sv. Petra Na Poříčí.
5.      Akce „Svatopetrské kování“ 2014.
6.      Financování Spolku.
7.      Petrské listy.
8.      Podněty a úkoly členů Spolku.
9.      Datum konání příštího setkání Spolku.
 
Děkujeme tímto P. Lukáši Lipenskému , O.Cr. za poskytnutí prostoru k setkání spolku.
 
Praha, dne 27. února 2014
Linda Klečková
předsedkyně z.s.