16. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2021 / XVI. číslo

16. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <
Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

17.03.2014

PETICE za změnu směru jízdy v jednosměrné ul. Biskupská, Praha 1

 

PETICE ZA ZMĚNU SMĚRU JÍZDY V JEDNOSMĚRNÉ ULICI BISKUPSKÁ, Praha 1

(ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění)

Petrská čtvrť by měla být místem klidu, a ne průjezdovou lokalitou pro automobily!

 

Dopravní situace se v okolí kostela sv. Petra Na Poříčí výrazně zhoršila, neboť nejen vozidla spěchajících řidičů, vozů taxi služby a shuttle busů z letiště si zkracují cestu z Holbovy, resp. Klimentské ulice přes Samcovu a Biskupskou ulici. Hlavní dopravní směr je přitom veden přes Stárkovu ulici na Těšnov na semafory řízenou křižovatku a dále na ulici Na Poříčí. Tento směr však nikdo nerespektuje, a proto došlo v okolí kostela sv. Petra Na Poříčí a v ulici Biskupská k neúnosnému zvýšení hluku a tvoření kolon v ranních a večerních hodinách. Řidiči využívají tuto zkratku v případě dopravní zácpy v ulici Wilsonova (magistrále) a Nábřeží L. Svobody. Zároveň, díky nervozitě, nerespektují vyznačenou „obytnou zónu“ v ulici Samcova, jezdí zde neúměrnou rychlostí, čímž nejen ruší mše a koncerty v kostele sv. Petra Na Poříčí, ale zejména ohrožují životy občanů, nerespektují rezidenční místa a hlasitým troubením narušují život místních obyvatel.

Okolí kostela sv. Petra bylo vždy pokládáno za rezidenční část centra Prahy 1. Proto byly v minulosti radnicí Prahy 1 realizovány stavební úpravy pro zklidnění této čtvrti. Nyní se však ukazuje, že je nutné přehodnotit některá navrhnutá dopravní řešení v této čtvrti.

Žádáme proto odpovědné představitele města:

1. Aby byla provedena změna směru jízdy v jednosměrné ulici Biskupská, tedy aby byl vjezd do ulice Biskupská z ulice Na Poříčí.

2. Aby bylo pokračováno v celkovém programu zklidnění památkové rezervace UNESCO, a to konkrétně okolí Petrského náměstí a okolí kostela sv. Petra Na Poříčí.

 Petiční výbor:

1.   P. Lukáš Lipenský, O.Cr., Biskupská 13, Praha 1

2.   Eva Gorgolová, Petrská 21, Praha 1

3.   Ing. David Soukup, Biskupský dvůr 1/1154, Praha 1

Vaše osobní údaje budou využity pro účely petice. Bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud máte zájem o informace o průběhu petice, prosíme,  uveďte svůj kontakt.

Vyplněné archy můžete posílat na adresu:

Spolek přátel Petrské čtvrti, Biskupský dvůr 1/1154, 110 00, Praha 1

 

jméno

 

příjmení

 

bydliště

 

kontakt

 

podpis