11. číslo občasníku Petrské listy
Prosinec 2018 / XI. číslo

11. číslo občasníku Petrské listy

Ke stažení ve formátu PDF.

Stáhnout soubor


> Archív starších čísel <
Líbí se vám stránky spolku?

 Velmi se mi líbí
 Líbí
 Nelíbí
 Nehodnotím

Spolek přátel Petrské čtvrti je na Facebooku.

 

23.11.2015

Pozvánka na 9. členskou schůzi Spolku přátel Petrské čtvrti - 3. 12. od 18 hod.

 

P O Z V Á N K A

na 9. členskou schůzi Spolku přátel Petrské čtvrti, která se uskuteční dne
3. prosince 2015 od 18 hodin v budově farnosti u sv. Petra,
Biskupská 1137/13, 110 00, Praha 1.
 
Program jednání:
  • - Zahájení jednání, odsouhlasení programu a určení ověřovatele zápisu.
  • - Volba statutárního orgánu – představenstva spolku.
  • - Adventní zpívání 2015 na Petrském náměstí.
  • - Návrh na čestné občany Prahy 1.
  • - Soutěž v Petrských listech č. 3 – vyhodnocení, losování výherce knihy.
  • - Ohlédnutí a vyhodnocení účasti spolku na akci „Spolkový den 2015“.
  • - Plán akcí na rok 2016. Svatopetrské kování, Adventní zpívání, Petrské dvorky
  • - Podněty a úkoly členů Spolku. Aktuální dění ve čtvrti.
  • - Informace z MČ P1 k projednávané petici ohledně změny dopravy v Biskupské ulici.
  • - Datum konání příštího setkání Spolku.

 
Děkujeme tímto P. Lukáši Lipenskému, O.Cr. za poskytnutí prostoru k setkání spolku.